banned meat products

NT$300,000 Multa sa mga Mahuhuling Magpupuslit ng Meat Products Papasok ng Taiwan

NT$300,000 Multa sa mga Mahuhuling Magpupuslit ng Meat Products Papasok ng Taiwan

NT$300,000 (update: up to 1 million NT$) Ito ang nais isulong na karampatang multa sa Legislative Yuan ng Taiwan. Sa kasalukyan ay NT$3,000 – NT$15,000 ang nararapat na multa para sa mga nag-aattempt na mag-puslit ng meat products sa mga airports/seaports ng Taiwan.    RELATED POSTS:200 OFWs Duped by a Recruiter in TaiwanChiropractor in Taoyuan, TaiwanHaowangjiao 好望角 in…