Semicon Company

No.1 ang Taiwan sa IC Material Market sa loob ng Siyam na Taon

Ayon sa SEMI, isang global industry association na may dalawang libong member companies, ang Taiwan ang number one sa IC Material Market sa loob ng sunod-sunod na siyam na taon. Makikita sa mapa na ang bansang Taiwan ay para bang napakaliit lang kumpara sa iba pang mga bansang nakapaligid dito, ngunit di mo aakalaing siya…

Interview Techniques for OFWs (Taiwan-bound)

Interview Techniques for Filipinos Interview Techniques at questions na kalimitang¬†itinatanong sa mga Filipinos na gustong mag-Taiwan. Q: Why do you want to work in Taiwan? A: I’ve been hearing a lot of positive feedback about Taiwan. A peaceful country, beautiful sceneries, stable economy, nice weather, and friendly people. I also want to have a job…