TD Tricks and Tactics: How To Read Quarter and Annual Reports.

 • Post
  Anonymous
  Inactive
  TD Tricks and Tactics: How To Read Quarter and Annual Reports.
  1.Current Assets.
  Ang current assets ay mga pag-aari ng kumpanya na madaling i-convert sa cash at inaasahang magbibigay ng benepisyo sa kumpanya sa loob lamang ng isang taon. Madaling e convert sa cash. Yung burger, chicken joy etc. Pasok dito yun kase inventory yun or product nila yun. Dito din yung mga cash equivalents, cash receivables even mga short-term investments (marketable securities) “Yung building maam asset din yun diba?” Yes but madali mo ba ma e convert sa cash yung building ng jfc? Meron ba “building value meal” sa mga menu? Meaning yung building ay asset pero di siya current asset kasi ang definition nun ay yung madali e convert sa cash. Sa baba makikita ninyo saang asset ang building na belong.
  JFC = 45,619,402TD Tricks and Tactics: How To Read Quarter and Annual Reports.TD Tricks and Tactics: How To Read Quarter and Annual Reports.TD Tricks and Tactics: How To Read Quarter and Annual Reports.
  2. Total assets
  Ang total assets naman ay ang kabuuang pag-aari ng kumpanya. Kabilang dito ang current assets at non-current assets.
  JFC = 187,276,006
  3. Non-current assets
  Ang non-current assets ay mga ari-arian (building, factory, lupa) maliban sa current assets at inaasahang tatagal ng higit sa isang taon. Assets na di madaling e convert sa cash. Makukuha ang non-current assets sa pamamagitan ng formula na ito: Total assets – Current assets
  JFC = 141,656,604
  4. Stockholders’ Equity
  Dalawa ang pinagmumulan ng capital ng isang kumpanya:
  1. Liabililities o utang
  2.Equity o sariling pera ng mga may-ari ng kumpanya
  Ang Stockholders Equity ay ang mga nalikom na pondo mula sa mga investors. (Kasama rin sa Equity ang mga kinita ng kumpanya noong nakaraang taon)
  JFC = 52,281,877
  Gross Revenue – earnings from main business operations
  Gross Expense – lahat ng gastos ng company sa main business operations
  Nonoperating Income – “sideline” income; does not come from company’s main business operations (for example: if Jollibee earns interest from its cash in the bank, it goes under nonoperating income)
  Nonoperating expense – additional expenses which does not go to company’s main business operations (for example: interest expenses on debt)
  Retained earnings- ito yung naipon na net income or net loss ng company for all the years na operational siya. Dito din kinukuha yung dividends. Retained earnings for 2020= retained earnings from 2019 + net income – dividends 2020. If a company has been operating for 10 years. Yung retained earnings is yung total ng lahat ng net income nya for those years (10 years) minus dividends na binayad during those years. Kapag retained deficit naman ganun din but instead net income eh net loss meaning lagi syang loss.
  Income before tax – how much the company earned before paying taxes
  Income tax expense – a portion of income that goes to BIR
  Net income or net loss after tax – how much the company earned or lost after paying taxes
  Net income attributable to parent – how much net income goes to the company after bayaran ang mga kasosyo sa business
  Earnings per share (basic) – also called basic EPS. How much a company earns per share (net income/outstanding shares)
  Earnings per share (diluted) – also called diluted EPS. May ibang companies na nagbibigay ng shares sa mga employees as reward or bonus. Kapag nangyari ito, dadami yung outstanding shares, kaya liliit yung earnings per share (or magiging ‘diluted’). Diluted EPS = net income/(outstanding shares + new shares)
  Current Ratio = current assets/current liabilities. Should be at least 2.0. The higher the better. Ginagamit ito para malaman kung kaya bang bayaran ng company yung mga utang for the next 12 months.
  Quick Ratio – answers the question: kasya ba yung cash ng company to pay yung mga utang for the next 12 months? Mas magandang metric ito kaysa sa current ratio dahil nakafocus ito sa cash, while current ratio also includes noncash items (inventory). The higher this ratio, the better.
  Solvency Ratio = total assets/total liabilities. Answers the question: kaya bang bayaran ng company ang LAHAT ng utang nito? The higher the ratio, the better.
  Debt Ratio = total debt/total assets. Answers the question: sa lahat ng pagmamay-ari (or assets) ng company, how much ang galing sa utang? The lower the better.
  Debt-to-Equity Ratio = total debt/(total shareholders’ equity). Out of all the company’s assets, how much ang galing sa utang vs. how much ang galing sa owners or shareholders. The lower the better.
  Interest Coverage Ratio = EBITDA/interest expenses. Measures the company’s capacity to pay interest expenses using cash from main business operations. The higher the better.
  Asset to equity ratio = (total assets)/(total shareholders’ equity). Answers the question: how big is the company’s assets vs. contribution from owners or shareholders
  Gross Profit Margin = gross profit/gross revenues. How much of revenues is left after deducting costs of goods/services sold. The higher, the better.
  Net Profit Margin = net income/gross revenues. How much of revenues is left after deducting ALL expenses and taxes. The higher, the better.
  Return on Assets = net income/total assets. Answers the question: how much ang kinikita ng company using what it has. The higher, the better.
  Return on Equity = net income/total equity. Answers the question: how much ang kinikita ng company by using the contributions from owners or shareholders. The higher the better.
  Price/earnings ratio = also called the PE ratio or PER. Compares a stock’s share price vs. how much a company earns per share. The lower, the cheaper.
  Do not read yung headlines lang ng News. It might fool you.
  Recurring income meaning mula sa operations. Mga expected income. Non-recurring income mula sa mga di expected or mga di lagi gaya ng insurance claims, land appraisal, writing off liabilities, etc. Ngayon kita mo headline sa PSE edge or headline sa news ganito:
  “JFC Quarter 2 income up 3000%.”
  Yun pala galing sa land appraisal. Meaning tumaas lang ang halaga ng mga lupa na pag aari ni JFC. Galing sa non-recurring. Oh see, if di ninyo alam at sa Title lang kayo ng news tumitingin pagkita ninyo 3000% takbuhan at bilihan agad. Now marami na kayong alam kaya mag iisip na kayo mabuti sa lahat ng bagay.
  Use this information to your advantage. Use it well.
  0
  0
 • You must be logged in to reply to this topic.
kuwento