Interview Techniques for OFWs (Taiwan-bound)

in amp

Interview Techniques for Filipinos

Interview Techniques at questions na kalimitang itinatanong sa mga Filipinos na gustong mag-Taiwan.

Ad ins

Q: Why do you want to work in Taiwan?

A: I’ve been hearing a lot of positive feedback about Taiwan. A peaceful country, beautiful sceneries, stable economy, nice weather, and friendly people. I also want to have a job to support myself and my family. Those are the reasons why I would like to work in Taiwan.

Ad ins

Q: Why should we hire you?

A: You should hire me because I’m flexible. I can be a team player and I can also work on my own with minimal supervision. (State your skills and knowledge. Kaya mo bang mag-operate ng computer, mag-encode, mag-operate ng ganoon/ganiyan na machine? Kaya mo bang mag-overtime kung kakailanganin ng kompanya? May unique/special talent ka ba na applicable sa trabahong nais mong pasukan? Talk only about the important ones and those that are related to the job you’re applying).

Ad ins

Q: How would you deal with homesickness while you are in Taiwan?

A: (Option 1) I’m an independent person with a positive mindset. I always think of my family as an inspiration. Moreover, modern apps like Facebook and Viber are readily available for keeping in touch with my loved ones. (Option 2: There are lots of Filipinos in Taiwan, so it’s like we’re living in the Philippines as well. For this reason, I conclude that homesickness won’t be one of my problems).

A: (Option 3 ) Ang answer na ito ay applicable kapag matagal ka ng nawalay sa family mo habang nagta-trabaho. “I’ve been working far away from my hometown for ages(matagal na). For that span of time, I’ve learned and acquired the right techniques about dealing with homesickness. I believe that homesickness will not be one of my problems anymore.”

Q: Tell me about your work experience/s.

A: State only the important and relevant ones to the job you are applying for. Kung may work experience ka na, describe in DETAIL kung ano ang trabaho mo noon. Nag-operate ka na ba ng machines? Isa ito sa iyong mga selling points. Kung may alam/experience ka na sa machines ay IPALIWANAG mo ito sa kanila ng maigi. Mas maganda kapag SCRIPTED na ang isasagot mo sa tanong na ito upang hindi magulo. Huwag paligoy-ligoy. Kung wala ka pa namang work experience/s, just say, ” I’m like a sponge that is always ready to absorb and learn anything that is useful for my job. I have an open mind and am very willing to adopt new skills and knowledge.”

Ad ins
qa2
Interview Techniques for Filipinos

Beautiful Taiwan

Advertisements

Read: Paano mag-apply sa POEA? (step-by-step)

More Interview Techniques and Questions:

Q: What are your expectations regarding Taiwanese people?

A: Most of them are honest, humble, warm, and friendly people. They are generous and they love offering gifts, especially foods. That is what I always hear from my friends/relatives that are working in Taiwan as well as from my own research(from the internet, for example).

Q: What if your Taiwanese supervisor won’t be able to communicate in English?

Ad ins

A: Initially, I will use body language (senyas) and as I progress through my job, I will do my best to learn Mandarin Chinese. I will regularly watch the free language tutorials on Youtube. According to my research, Traditional Chinese is primarily used in Taiwan. Temporarily, I’ll also ask for assistance from my senior Filipino colleagues if they are just around.

in amp2

Q: Tell us about yourself.

A: Sabihin ang name and age. Puwede ring sabihin kung single ka or married. State your positive qualities, of course. State your hobbies or the things that you love doing during your free time. Masayahin ka ba or mahilig magbasa? Mahilig ka ba sa Cycling, Hiking or Chess? Mahilig ka ba mag-exercise, mamasyal or mag-Yoga? Bakit mo ito ginagawa? What’s the purpose? Paano ito nakakatulong sa buhay mo? May benefits ba ito sa physical/mental health mo? The important part here is lagyan mo ng sense ang mga sinasabi mo.

Q: Are you willing to work overtime?

A: Yes, if my job requires, then I am willing. If it is for the good of the company, then yes. I’ll always be ready to work overtime.

Ad ins

Q: Did someone refer you to apply here in our company?

qa2

A: Kung may nag-request sa iyo ay sabihin ng maliwanag ang name ng tao na nag-refer sa ‘iyo. Mas maganda kung alam mo ang kaniyang Chinese name at ID Number upang mas clear ang usapan. Mas okay kung alam mo din ang kaniyang contact number.

Q: You said that you have a son/daughter. Are you sure that you are 100% willing to go abroad just to have this job?

A: Yes I am willing! I love him/her so much that I’m doing this for his/her sake. This is for his/her future. Besides, my husband/mother(or kung sino man ang mag-aalaga) will surely take care of him/her. I will also ensure constant communication with them by using Messenger on Facebook.

Q: What is Cleanroom?

Ad ins

A: A cleanroom is a controlled environment that has a low level of pollutants such as dust, airborne microbes, aerosol particles, and chemical vapors. Kaya po tinawag na controlled environment ay dahil kontrolado ang humidity at temperature sa ganitong lugar. Ito rin po iyong naka-bunnysuit ang mga empleyado.  Required din silang magsuot ng facemask at hairnet.

Interview Techniques for Filipinos

Example of a bunnysuit. Credits to TechnoClean Philippines


Read: Guide para sa mga OFWs na Biyaheng Taiwan


This question was actually asked of me during my interview.

Q: You said that you finished your three-year contract in your last company(Taiwan), now my question is, “Why don’t you want to go back to the same company?”.

Ad ins
mid

A: I accomplished a technical course and my last job was not actually related to it. I’m applying to your company because according to my research, my knowledge is applicable to yours(company). I also would like to gain new skills. I really like Taiwan and for that reason, I would love to go back.

Guess what? Pasado ako TWO times! Tinanong sa akin ito ng dalawang interviewers, but different companies.

qa2
in amp2

DON’T: Huwag na huwag mong ida-dahilan na mahirap/mabigat/pangit kasi. DON’T!


These are the common interview techniques and questions of the interviewers. Baguhin na lang ninyo ang mga sagot upang hindi kayo pare-pareho.


INTERVIEW TECHNIQUES

Interview Techniques for OFWs (Taiwan bound)

More interview techniques:

>Pagpasok mo pa lang sa room ay i-greet mo na sila agad, NOD, and smile. Relax lang. Usually ay mayroong interpreter. (“NI HAO” in Mandarin Chinese means Hello.)

>Wear neat attire. Kalimitan ay plain white T-shirt ang required.

>Be clean and fresh looking. Iwasang gumamit ng matapang na pabango. Napansin ko kasi na karamihan sa kanila ay maselan sa matapang na pabango.

>Maintain eye contact.

>Lakasan ang boses at dapat ay maliwanag, pero huwag sumigaw sa pagsagot.

Ad ins

>Siguraduhing malaman at maliwanag ang iyong mga sagot. May sense.

>Be DIRECT in answering questions. Huwag paligoy-ligoy.

>Magbaon ng makakain gaya ng biscuits at maiinom, dahil kadalasan ay mahaba ang pila during interviews, para naman ika’y masigla kapag ikaw na ang tatanungin.

qa2

>Bago umalis ay magpasalamat for the interview. Napakalaking bagay na kasi na binigyan ka nila ng chance upang ma-interview. (Salamat in Mandarin Chinese is “XIE-XIE”.)

>Smile and nod slightly. FYI, Taiwanese people nod like the Japanese(bow). Tumatango po ang mga Taiwanese bilang paggalang at as a sign of humility or pagpapa-kumbaba.

Sa oras na hingiin ang iyong Résumé/Bio-Data ay iabot mo ito sa kanila with BOTH HANDS.

>Magsagawa ng research sa company na inyong nais na applyan. Mai-impress ang interviewer kapag nalaman niyang may kaunti kang alam sa company nila.

Kung kinakabahan ay mag deep breathing. Take a deep breath and hold for at least five seconds. Do this for at least five times.

>Sit/Stand straight. Iwasan ang unnecessary movements o ang galaw ng galaw. Maging masigla. Sa palagay mo ba may matinong employer na gugustohing mag-hire ng matamlay sumagot at mabagal kumilos na aplikante?

> Iwasan ang mabulol sa pagsagot. Huwag kabahan.  Kapwa tao mo rin sila(interviewer). Hindi ka naman nila lalamunin.

in amp2

> Marahil ay maraming beses mo na itong narinig? Huwag uupo habang hindi ka pa pinapaupo. Magpasalamat sa oras na ika’y pinaupo.


Do your best! 

Ad ins

GOOD LUCK!


Fact: Alam ba ninyo na ang English ay hindi common sa mga ordinaryong mamamayan ng Taiwan? Kung ikukumpara sa Pilipinas ay popular ang wikang English sa mga Pilipino. Kaya during interview ay, hindi naman importante ang correct usage of grammar, ang mahalaga ay MALINAW ang iyong pananalita. Huwag mahihiyang ipaulit ang tanong sakaling hindi mo ito naintindihan sa simula.


A word of advice:

qa2

Huwag mawalan ng pag-asa kapag hindi nakapasa. This is not yet the end of the world. Sabi nga nila, there is always room for improvements. Mag-try ka uli. Marami pang agencies/companies/bansa diyan na puwedeng puntahan. Mas maganda namang sinubukan mo kaysa sa hindi.

“It doesn’t matter how many times you fall. What matters is how many times you get up!”


More tips: @ https://www.youtube.com/watch?v=UbN_elxbxAA

qa1

0
0

artiQL8Ckr

An adventurer that loves exploring places, with a passion for computers-both software and hardware. A (not so good) chess player. ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.