Limang Tradisyon/Ipinagbabawal sa Taiwan Tuwing Dragon Boat Festival

in amp

Listahan ng mga tradisyon/ipinagbabawal tuwing sasapit ang Dragon Boat Festival sa Taiwan

Ngayon(June 18) ang opisyal na araw ng pagdiriwang para sa dragon Boat Festival dito sa Taiwan. Iyan ay base sa lunisolar na kalendaryo ng mga Taiwanese. Kasabay na ginaganap ang mga karera ng Dragon Boats sa ibat’ibang panig ng bansang Taiwan.

Ad ins
Dragon Boat race Taiwan

Isa sa mga kalahok sa Dragon Boat Race sa Taipei

qa2

Ito rin ang panahon ng pagkain nang tinatawag nilang Zongzi (粽子). Ito ay isang klase ng kakanin sa Taiwan na gawa sa malagkit, na animo’y suman. Ito ay may palaman sa loob, na kalimitan ay karne at  iba pang mga sangkap. Ang kalimitang ginagamit bilang pambalot ay dahon ng kawayan. Kung minsan ay dahon ng reed o tambo, o di kaya’y  malapad na dahon ng iba pang klase ng halaman.

Ad ins
Zongzi (粽子) on Dragon Boat Festival

Zongzi (粽子). Para siyang suman ngunit may palaman sa loob.

>Ang mga mata ng Dragon ay kailangang “gisingin”. 

Ad ins

 Ang “dragon drinking” ceremony ay unang isinasagawa kapag may bagong Dragon Boat upang ito ay buhayin. Isang Taiwanese na pari ang magsasagawa ng ritual at kasama na dito ang pagpinta sa mata ng Dragon gamit ang dugo ng manok. Kapag napinturahan na ang mata ng dragon at napatunog ang mga drums ay tsaka lang magkaka-buhay ang isang Dragon Boat.

>Bawal makilahok ang mga babae.

Pinaniniwalaang ang mga dragon boats ay protector ng mga diyos kaya’t ipinagbabawal sa mga babae ang makilahok sa pag-sagwan. Sa kadahilanang itinuturing silang marumi dahil nga sa kanilang buwanang dalaw or menstrual cycle. Phoenix boats ang sa halip ay para sa mga babae. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang na phase out ang paniniwalang ito at makikita sa ngayon na kasali na ang mga babae sa pag-sagwan.

>Ang mga lalakeng may asawang buntis ay bawal hawakan ang Dragon Boats.

Pinagbabawalan silang humawak dahil kanilang pinaniniwalaan na mayroon daw  “killer qi energy” (殺氣) ang Dragon Boat na posibleng makasama sa sanggol na nasa sinapupunan.

Ad ins
mid

>Bawal humawak ang mga taong may kamag-anak na kamakailan lang pumanaw.

Simula sa araw ng pagpanaw ng kanilang kamag-anak ay hindi sila pinapayagang humawak sa Dragon Boat sa loob ng isang buwan.

qa2

>Bawal magsuot ng sapatos kung ikaw ay kalahok sa Dragon Boat Race.

Huwag magsusuot ng anumang klase ng panyapak bago umapak sa Dragon Boat, dahil marumi daw ito ayon sa kanilang paniniwala.

Ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga paniniwalang ito ay unti-unti nang naglalaho, maliban lang sa eye lighting ceremony na kasalukuyan pa ring ipinapatupad.

Ad ins

Read: Ang Hiking Trail sa Yongheshan, Sanwan, Taiwan

qa1
in amp

0
0

artiQL8Ckr

An adventurer that loves exploring places, with a passion for computers-both software and hardware. A (not so good) chess player. ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.