Mga Overseas Remote Workers, Puwedeng Maging Residente sa Dubai, UAE!

in amp
Mga overseas remote workers, puwedeng maging residente sa Dubai, UAE!Ang remote worker ay isang empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya na hindi kinakailangang pumasok sa opisina. Sa ganitong work setting, puwede mong gawin ang iyong trabaho kahit ikaw ay nasa bahay, coffee shop o nasa ibang bansa.
Sa ilalim ng programang ito, maaari kang ma-relocate sa Dubai kasama ng iyong pamilya. Para maging eligible sa residence scheme na ito, kinakailangang mayroon kang:
– passport with minimum six-month validity
– health insurance with UAE coverage
– proof of employment mula sa current employer with one-year contract validity at minimum salary na $5,000 (P250,000) per month
– pay slip at tatlong buwang bank statement
Ilan sa mga benepisyo ng pagtira sa Dubai, UAE ay ang kanilang maayos na telecommunications, utilities at infrastructure. Wala ring income tax sa Dubai.
Source: GMA
in amp

Ad ins
qa2
0
0
October 22, 2020

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.