Paano Magpadala ng Pera sa 7-11

in amp

Paano Magpadala ng Pera sa 7-11

Paano Magpadala ng Pera sa 7-11 via ibon machine?

Ad ins
 1. I-install ang EMQ SEND app sa Google Play.
 2. Ilagay ang referral code sa ibaba kapag hinanap. I-ready rin ang valid email at mobile number.
  RF124595457084

  RF124595457084

   

 3. Maglagay ng USERNAME at password.
 4. Go to HOME screen at kumpletuhin ang PROFILE. I-ready rin ang clear copy(picture taken via phone) ng ARC(front and back). Mangangailangan din ang app ng inyong  SELFIE na malinaw.

 

Ad ins

5. Antayin ang approval/notification na magmumula sa EMQ, na kung saan ay nakasaad dito kung maari mo ng gamitin ang service o kung puwede ka ng magpadala ng pera.

 

Ad ins

6. I-click ang RECEPIENTS sa HOME screen at i-save dito ang mga details ng mga taong nais mong padalhan.

7. Pumunta sa 7-11 at i-click ang QR CODE option na nasa top left corner ng ibon Machine.

8. Itapat sa QR CODE READER ang QR code na ibinigay ng EMQ app sa inyong phone.padala sa ibon machine

mid

9. Pindutin lang ang next(Chinese) hanggang sa lumabas sa screen ang mismong name ninyo. I-select ito at click next.

10. Antaying lumabas ang resibo sa ibon machine at bayaran sa cashier ang halagang ipinadala.

Ad ins

11. Antayin ang notifications from EMQ.

qa2

 


Important to note:

 • FREE ang unang padala.
 • Bank to bank charge ay 199NT only.
 • You can send money from Taiwan to China, Indonesia, Japan, the Philippines, and Vietnam.

Banks na puwedeng padalhan via EMQ:

Allied Bank
Asia United
BDO
Bank OF Commerce
BPI
BPI Family
Chinabank
Chinatrust
Eastwest Bank
Landbank
Maybank
Metrobank
Philippine Business Bank
PNB
PS Bank
RCBC
RCBC Savings
UnionBank
UCPB
Allied Savings
China Bank Savings
Citibank
Citisavings Bank
DBP
HSBC Savings Bank
Korea Exchange Bank
PBCOM
Philtrust Bank
Philippine Veterans Bank
Robinsons Saving Bank
Security Bank
UCPB Savings

more info: click here


Puwede ang Cash Pick up via:

Here’s my referral code: RF124595457084 RF124595457084

qa1

Are you a user of EMQ SEND services? Or do you use other services? Let us know in the comments below.


qa2

0
0

artiQL8Ckr

An adventurer that loves exploring places, with a passion for computers-both software and hardware. A (not so good) chess player. ?